A BGSzC Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakgimnáziuma nappali tagozatán, a 2018/2019-es tanévben négy kilencedik osztály indul, ebből egy közgazdasági, kettő informatika és egy nyelvi előkészítős osztály turisztika területen.

Induló osztályaink:

1.Közgazdasági ágazat  (Felvehető: 1 osztály; 34 fő)

A képzési idő 4 év.

A szakmai tantárgyak:

   • Gazdasági és jogi ismeretek
   • Ügyviteli ismeretek
   • Statisztika
   • Pénzügy
   • Adózás
   • Számvitel

Érettségi után lehetőség van a pénzügyi-számviteli ügyintézői OKJ-s szakképesítés megszerzésére

2.  Informatika ágazat (Felvehető: 2 osztály; 68 fő)

A képzési idő 4 év.

A szakmai tantárgyak:

   • Információtechnológia
   • Adatbázis-fejlesztés
   • Szoftverfejlesztés
   • Hálózatok
   • Web alkalmazás
   • Programozás
   • Grafika

+ magas szintű nyelvoktatás

Érettségi után lehetőség van a  szoftverfejlesztő vagy gazdasági informatikus OKJ-s szakképesítés megszerzésére.

3. Nyelvi előkészítő osztály Turisztika ágazat (Felvehető: 1 osztály; 34 fő)

(Idegenvezető; Turisztikai szervező, értékesítő; Szállodai recepciós; Utazásügyintéző)

Az első évben szinte csak idegen nyelv (angol, német)!

A képzési idő 5 év.

A szakmai tantárgyak:

  • Gasztronómia
  • Protokoll
  • Kultúr- és vallástörténet
  • Szálláshely ismeret
  • Marketing
  • Utazásszervezés
  • Vállalkozási ismeretek
  • Szállodai tevékenység

Érettségi utáni szakmai képzéseink

Sikeres érettségi vizsga letétele után lehetőség van iskolánkban vonzó, és biztos munkahelyet adó szakmai képzések megszerzésére.

A képzési idő 2 év.

Szakirányú továbbtanulás esetén a főiskolák és egyetemek pontszámokkal jutalmazzák a megszerzett OKJ-s képzéseket.

Pénzügyi-számviteli ügyintéző:

A pénzügyi-számviteli ügyintéző alkalmas a vállalkozások működésével összefüggő számviteli és pénzügyi feladatok elvégzésében való közreműködésre, részfeladatok önálló elvégzésére. A vállalkozás valamennyi pénzmozgással, illetve a pénzállomány-változással összefüggő nyilvántartásait vezeti, közreműködik az egyes pénzügyi műveletek előkészítésében, lebonyolításában, elszámolásában, kezeli az ehhez kapcsolódó iratanyagokat. Működő gazdálkodó szervezeten belül előkészíti és rögzíti az adott munkahely gazdasági eseményeit a helyi számviteli szabályok szerint, a gazdasági eseményeket kontírozza, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartásokat vezeti, könyvviteli feladásokat készít.A szakkepesites.hu tartalma

 

Szoftverfejlesztő:

A Szoftverfejlesztő a szoftver alkalmazás fejlesztését előkészíti, az alkalmazást megtervezi és fejleszti. Kiválasztja a tervezett fejlesztéshez szükséges technológiákat az elterjedt szabványok, protokollok ismeretében. Meghatározza az alkalmazások előállításához szükséges kliens oldali és szerver oldali fejlesztő eszközöket, objektumorientált rendszerek paramétereit és szolgáltatásait. Az alkalmazás tervezés keretében elemzi a felhasználói követelményeket, megfogalmazza a fejlesztési célkitűzést. Funkcionális, logikai és fizikai rendszertervet készít egy elterjedt módszertan, illetve rendszer alkalmazásával. A funkcionális egységeket valamely algoritmus leíró eszközzel megtervezi. Rendszerré integrálja és optimalizálja a modulokat és forrásanyagokat. Kialakítja a működéshez szükséges környezetet, telepíti és beüzemeli az alkalmazást. Koordinálja a tesztüzemeltetést, tesztelési dokumentációt készít. Értékeli a tesztelés eredményét, koordinálja, végrehajtja, dokumentálja a módosításokat.A szakkepesites.hu tartalma 

Gazdasági informatikus:

A gazdasági informatikus szakképesítéssel rendelkező szakember a gazdasági munkában jelentkező informatikai és gazdasági feladatok szervezésére, megvalósítására alkalmas elméleti ismeretekkel és gyakorlati készségekkel rendelkezik. Általános feladata a gazdasági, statisztikai, tervezési és számviteli információk gyűjtése, a vezetői és a felhasználói igények kielégítésére alkalmas adatbázisban történő tárolása és menedzselése, valamint a gazdasági feladatokat ellátó integrált vállalatirányítási információs rendszerek kezelése. Feladata továbbá, hogy minden tevékenységéhez használja az informatikai eszközöket, azok közül is a lehető leghatékonyabbat választja ki. Felelőssége, hogy figyelemmel kísérje az információ-technológiai újdonságokat, a felhasználói igények és a meglévő gazdasági információs rendszer összhangjának meglétét és szükség szerint tegyen javaslatot a korszerűsítésre, valamint vegyen részt a változást követő fejlesztésekben.

Kis- és középvállalatoknál a gazdasági informatikus elvégzi az általános szoftvertelepítési-, üzemeltetési feladatokat is, illetve közreműködik minden gazdasági feladat megoldásának informatikai eszközökkel történő megszervezésében és megoldásában.A szakkepesites.hu tartalma 

 

Idegenvezető:

Az idegenvezető az országba érkező külföldi turistákat valamint a belföldi utazásokon
(országjáró körút, kirándulás, városnézés, szakmai programok) résztvevő magyar
vendégeket megismerteti az ország turisztikai, kulturális, történelmi, művészeti
nevezetességeivel, természeti értékeivel, idegen, illetve magyar nyelven.
Gondoskodik a vendégek részére megrendelt szolgáltatások biztosításáról, valamint a
magyar csoportok külföldre utazása során csoportkísérői teendőket lát el és tolmácsol. Az
utazás során felmerülő problémákat megoldja. Elvégzi a munkához kapcsolódó
adminisztrációt. 

A szakképesítéssel rendelkező képes:
felkészülni a városnézések, turisztikai programok kivitelezésére;
szakszerűen lebonyolítani csoportok, egyéni vendégek utazását, tartózkodását;
vezetéseket önállóan szervezni és lebonyolítani;
egy adott területen a látogatók kísérésére különféle helyeken (pl. múzeumokban,
kiállításokon, tematikus szórakoztató parkokban, gyárakban és egyéb ipari létesítményekben)
telepített idegenvezetői feladatokat ellátni;
fakultatív programokat szervezni, lebonyolítani;
múzeumlátogatást lebonyolítani, tárlatot vezetni;
tolmácsolási feladatokat elvégezni;
alapvető elsősegély-nyújtási ismeretek birtokában segítséget nyújtani a vendégeknek;
közreműködni rendezvények lebonyolításában;
vendégkísérői munkát végezni megbízója, valamint az utasok érdekeit képviselni;
a különböző utastípusokat kezelni, konfliktushelyzeteket sikeresen megoldani;
rendkívüli helyzetekben intézkedni;
a tevékenységéhez tartozó adminisztrációs feladatokat ellátni;
az informatikai, irodatechnikai és a médiakommunikációs eszközöket kezelni;
magyar és idegen nyelven szóban és írásban is helyesen és érthetően kommunikálni;
betartani az idegenvezetői munka etikett és protokoll szabályait;
tevékenységét önállóan végezni a jogi, adó és biztosítási előírások betartásával;

 

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

 
Szakképesítés-ráépülés
 

A képzésre jelentkezés feltételei:

 • Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás)
 • Pénzügyi-számviteli ügyintéző
 • Vállalkozási- és bérügyintéző
 • Államháztartási ügyintéző

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, számviteli beszámolót készít.
Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.
Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is.
Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával. Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.A szakkepesites.hu tartalma