Kedves felvételi előtt álló nyolcadikosok! Tisztelt Szülők!

Kérünk mindenkit, hogy amennyiben jelentkezési lapját a jelentkezési határidőig eljuttatta iskolánkba, a vizsga kezdete előtt minimum 15 perccel (9.45-ig) jelenjen meg intézményünkben.
Kérjük, hogy a tanulók a központi írásbeli vizsgára személyazonosítására alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – hozzanak magukkal.

Egységes központi felvételi eljárás időpontja:

2017. január 21. 10 óra (szombat)

Egységes központi felvételi eljárás pót időpontja:
2017. január 26. 1400 (csütörtök)

Ebben az időpontban csak azok a tanulók írhatnak pótló felvételit, akik az előző alkalommal (január 21.), nekik fel nem róható ok (orvos által igazolt betegség, váratlan közlekedési nehézség stb.) miatt, nem tudtak részt venni az írásbelin.

Az egységes központi felvételi vizsga megismétlésére nincs mód, minden tanuló csak egyszer tehet írásbeli vizsgát.

A központi felvételi megírása, nem helyettesíti a középiskolába való jelentkezést!

Egységes központi felvételi eljárás dolgozatainak megtekintésére lehetőséget biztosítunk, melynek ideje:

2017. február 1. 8-16 óra

A dolgozatokról kézzel vagy elektronikus úton másolatot készíthet, és – kizárólag a hivatalos javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén – az értékelésre észrevételt tehet. Az intézményünk nem tudja biztosítani a dolgozatok fénymásolását.

Észrevétel benyújtásának határideje:

2017. február 2. 8-16 óra

Az írásbeli vizsga eredményéről iskolánk tájékoztatja a vizsgázókat, a vizsga részletes eredményeit (feladatonként részletezett pontszámokat) valamint az összpontszámot tartalmazó, az iskola bélyegzőjével, valamint az igazgató aláírásával hitelesített, a tanuló nevére kiállított értékelő lapot a tanulónak átadja. A tanuló a vizsga eredményének ismeretében nyújtja be jelentkezési lapját, adatlapját, és vesz részt az általános felvételi eljárásban.

Értékelőlapok átadása, amennyiben a javítással kapcsolatosan észrevétellel nem kívánnak élni:

2017. február 1. 8-16 óra

Észrevétel esetén:

2017. február 3. 8-14 óra

A vizsgázó észrevételeit a megtekintést követő első munkanap írásban adhatja le. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Tudnivalók:

  • A magyar nyelvi feladatlapok kitöltéséhez segédeszköz nem használható.
  • A matematika feladatlapok kitöltéséhez rajzeszközökön (vonalzó, körző, szögmérő) kívül más segédeszköz (pl. zsebszámológép) nem használható.
  • A dolgozat megírásakor a rajzokat ceruzával, minden egyéb írásbeli munkát kék vagy fekete színű tintával kell elkészíteni.